Ingår överfallsskydd i en hemförsäkring?

När du blir utsatt för ett överfall kan du få ersättning från din hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår nämligen ett överfallsskydd. I detta skydd finns det fastställda belopp för olika typer av brott, exempelvis misshandel, rån och vissa sexualbrott. Utöver denna ersättning kan du i vissa fall få skadestånd från gärningspersonen och från Brottsoffermyndigheten.

Skadestånd och Brottsoffermyndigheten

I första hand är det gärningspersonen själv som ska betala skadestånd till dig. Skadeståndet kan exempelvis täcka kostnader för sönderrivna kläder, sjukvård samt kränkning och värk. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du begära skadestånd från dennes vårdnadshavare. För att få skadestånd behöver du meddela din önskan i ett polisförhör och sedan behöver din önskan bli godkänd i domstol. Gärningspersoner kan dock både vara kända och okända för dig. Du kan inte få skadestånd om du inte vet vem gärningspersonen är, då det innebär en utesluten rättegång. 

Om du skulle bli utan både skadestånd och ersättning från din försäkring, har du istället möjlighet till ersättning för personskador och kränkning via Brottsofferfonden. Ersättningen varierar beroende på vilken typ och grad av brott du har blivit utsatt för.

Ersättning från överfallsskyddet

Du kan få ersättning för både kränkning samt sveda och värk i samband med brott. För att du ska få ersättning via överfallsskyddet, behöver du anmäla händelsen till både polis och hemförsäkringsbolaget. Du kommer inte att kunna få ersättning från försäkringsbolaget innan händelsen är polisanmäld och du har deltagit i polisens utredning. Du kan heller inte få ersättning om du själv begick ett brott i samband med händelsen. Försäkringsbolagen kräver dock inte att en gärningsperson ska bli dömd för brottet i domstol, utan kan betala ut ersättning ändå.

Vilka brott och skador som ersätts finns inkluderat i försäkringsvillkoren. Där finns även information om hur mycket du kan få i ersättning, vilket kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Exempelvis ser IF:s överfallsersättning ut på följande vis:

  • Misshandel: 8 000 kr – 70 000 kr
  • Rån: 8 000 kr – 15 000 kr
  • Våldtäkt: 75 000 kr – 100 000 kr
  • Sexualbrott mot barn: 5 000 kr – 150 000 kr

Folksam erbjuder ersättning enligt följande:

  • Misshandel: 8 000 kr – 70 000 kr
  • Våldtäkt eller grovt sexuellt övergrepp: 90 000 kr – 110 000 kr
  • Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning: 30 000 kr
  • Sexualbrott mot barn: 8 000 kr – 150 000 kr

Ju grövre brottet är, desto högre ersättning har du rätt till. Nedan följer en tabell av ytterligare försäkringsbolag och deras högsta ersättningsbelopp: 

FörsäkringsbolagHögsta ersättning från överfallsskyddet
Trygg Hansa150 000 kr
Hedvig200 000 kr
Länsförsäkringar1 000 000 kr
Ica Försäkring1 000 000 kr

När du, som offer för överfall, ska ansöka om ersättning via överfallsskyddet behöver du kunna visa dina skador, med undantag vid sexualbrott. Det är därför viktigt att ta bilder på eventuella skador, att bli undersökt av läkare och att spara kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Detta ska sedan skickas till försäkringsbolaget för handläggning av ditt ärende. 

Tänk på att du även kan få extra ersättning för kostnader till följd av tandskador och medicinsk invaliditet.

Överfallsskydd vid våld i hemmet

Hos de flesta försäkringsbolag gäller inte överfallsskyddet om du blir överfallen av någon som du bor tillsammans med. En hemförsäkring täcker nämligen samtliga som är folkbokförda på samma adress och kan även omfatta inneboende. 

Folksam och Ica Försäkring har dock nyligen ändrat på sina policys gällande överfallsersättning vid våld i hemmet. Försäkringsbolagen har lagt till grov frids- och grov kvinnofridskränkning i listan över brott som ger rätt till ersättning. Skyddet har också utökats till att täcka akuta merkostnader, såsom resor till kvinnojourer eller akut boende samt mat, telefonkort och hygienartiklar. Den sökande kan som mest få 15 000 kr i ersättning under tre månader. 

För att få en mer omfattande överblick över försäkringsbolag som erbjuder ersättning vid våld i hemmet, se tabellen nedan:

FörsäkringsbolagErbjuder ersättning vid överfall i hemmet?
FolksamJa
Ica FörsäkringJa
IF SkadeförsäkringNej
Dina försäkringarNej
Trygg HansaNej
LänsförsäkringarNej
HedvigNej

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *