Moderna hemförsäkring recension & omdöme

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.

Moderna Försäkringar är indelad i fem huvudkategorier: Privat, Företag och Industri, Affinity, Moderna Garanti och Skador.

Hemförsäkringarna delas in i bas, medium och large och skyddas lite olika beroende på om du bor i hyresrätt, bostdsrätt eller villa. 

Vårt omdöme av Modernas hemförsäkringar

Det är bra att man tydligt delar upp vad som ingår i vilket paket och villkoren är tydliga. Alla Modernas hemförsäkringar ger ersättning om något händer dina saker du har i ditt hem vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott. Hemförsäkringen täcker även dig och de som är skrivna och bor hos dig om ni råkar ut för exempelvis överfall, id-stöld eller om ditt barn mobbas i skolan. Skyddet kan också hjälpa dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i juridisk tvist. När man läser olika omdömen från bolaget kunder kan man hitta både ris och ros. Moderna ber samtliga kunder att lämna omdömen och låter även negativa omdömen stå kvar. Detta gör att företaget ses som transparent och ärligt. 

Moderna bostadsrättsförsäkring

Hos Moderna har man ett grundskydd som sedan kompletteras med antingen paketet medium eller large, beroende på din situation och boende. Med paketet medium får du, förutom grundskyddet, Allrisk lösöre (drulle) och utökad reseförsäkring. Väljer du istället large får du också hem kombi som innebär Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV, självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad och utökad bortaskydd som ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

I alla hemförsäkringar har du skydd för dina saker upp till 1 miljon kronor, ersättning vid cykelstöld upp till 50 000 kronor per cykel och ett reseskydd som täcker hela familjen i 45 dagar.

  • En drulleförsäkring som skyddar dina saker från oförutsedda eller plötsliga händelser.
  • Ännu bättre reseskydd med avbeställningsskydd och ersättningsresa.

Hemförsäkring Large ger dig dessutom:

  • Lägre självrisk och åldersavdrag vid skada på t.ex. TV och stereoanläggning.
  • Dubbelt ersättningsbelopp för lös egendom du har utanför hemmet.
  • Lägre självrisk vid brand och inbrott.

Ersättning Moderna bostadsrättsförsäkring

Vad du får ersättning för när du har en bostadsrättsförsäkring beror på om du har grundskydd, medium eller large. Med bostadsrättsförsäkringen har du en försäkring som ger ersättning för din bostad. Om tomtmark tillhör bostaden omfattas även tomtmarken och de föremål som är fast anbringade där, till exempel en grind. Lägenheten är försäkrad till fullvärde om inget annat anges. Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse i din lägenhet och på din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott.

Moderna hyresrättsförsäkring

Hos Moderna har man ett grundskydd som sedan kompletteras med antingen paketet medium eller large, beroende på din situation och boende. Med paketet medium får du, förutom grundskyddet, Allrisk lösöre (drulle) och utökad reseförsäkring. Väljer du istället large får du också hem kombi som innebär Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV, självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad och utökad bortaskydd som ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

Ersättning Moderna hyresrättsförsäkring

Vad du får ersättning för när du har en försäkring för din hyresrätt beror på om du har grundskydd, medium eller large. I samtliga ingår en hemförsäkring som täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) – det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Däremot kan du bara få ersättning för elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik om du väljer försäkringen large.

Villkor på Moderna hemförsäkring hyresrätt

Villkoren som gäller exakt för dig framgår som vanligt i ditt försäkringsbrev men man kan generellt säga att försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Med bostad menas här försäkringsstället som anges i ditt försäkringsbrev. Inneboende räknas inte som hushållsmedlem. Om försäkringsbrevet anger att försäkringen endast gäller för en person gäller försäkringen endast för dig som försäkringstagare. Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Med annan förvärvsverksamhet avses sådan verksamhet som inte är direkt yrkes- eller tjänsteutövning, men som har till syfte att bereda dig en intäkt av inte alltför ringa storlek eller har karaktär av stadigvarande uppdrag av viss betydelse.

Självrisk med Moderna hemförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar Moderna av självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. Hur stor grundsjälvrisk du har framgår i ditt försäkringsbrev.

Moderna försäkring kontakt

Telefonnummer

Kundservice: 010-219 10 80

Skadeanmälan:  010-219 10 90

E-post

Det finns ett mejlformulär på företagets hemsida. Men man kan inte svara på personliga frågor om dina försäkringar via mejl. Gäller det en skadeanmälan funderar det dock bra. 

Chatt

En chattrobot, Ebbe, finns som ett första filter och tillgänglig dygnet runt. Han hänvisar vidare till en mänsklig kollega om det behövs under öppettiderna.

Besöksadress

Moderna finns på Sveavägen 167 i Stockholm.

Moderna AB Alla bolag

Moderna Försäkringar är Sveriges femte största aktör inom sakförsäkringar. Bolaget är en filial till en av Nordens största försäkringskoncerner, Tryg Forsikring, som försäkrar mer än 2,8 miljoner kunder i Norden. 

Vanliga frågor om Moderna hemförsäkring

Är Moderna hemförsäkring bra?

Innan man har behövt hjälp av sitt försökringsbolag är det svårt att säga om de är bra eller dåliga men Moderna Försäkringar har fått betyget 169 bland 234 företag i sammantaget betyg och har fått ett snittbetyg på 2.4 baserat på 10 recensioner. Deras svaghet är enligt kunder hemsida och funktionalitet och deras styrka är flexibilitet och villkor. 

Vad ingår i Moderna hemförsäkring för hyresrätter?

De olika typerna av försäkringarna innehåller olika skydd om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Skillnaden när det kommer till försäkringens omfattning är att det finns vissa moment i en bostadsrättsförsäkring som inte behövs i en hyresrättförsäkring. Det ingår: skydd för de saker du äger, hyr eller lånar samt dig och din familj, skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott samt reseskydd 45 dagar

Hur anmäler jag en skada hos Moderna?

Enklast anmäler du en skada på Modernas hemsida via ett formulär. 

Hur byter jag försäkringsbolag?

Vill du byta till Moderna går det bra att kontakta dem när du vet hur din försäkringsperiod ser ut. 

Ska jag behålla min bostadsrättsförsäkring med Moderna vid uthyrning i andra hand?

Ja.

Finns det rabattkod till Moderna?

Om du väjler att samla alla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20 procent rabatt på din premie. Du får faktiskt 5 procent rabatt per försäkring redan när du tecknar en andra försäkring hos Moderna. Hur stor rabatten blir beror på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Dessutom får du även en reducering på självrisken upp till 1 000 kronor om det skett en skada i samband med din bostad, din bil eller ditt husdjur som täcks av en försäkring hos Moderna Försäkringar. Hur stor självriskreduceringen är beror på hur många försäkringar du har i de bonusgrundande produktgrupperna och kan användas en gång per år.

Vilken är bäst: Moderna vs. Folksam?

Både Moderna och Folksam tillhör de största försäkringsbolagen i Sverige och båda är med i ett omfattande test gällande försäkringar. Det som gör det enkelt att jämföra hemförsäkringarna då de är uppdelade på liknande sätt för båda bolagen. 

Vad tycker Flashback om Moderna hemförsäkring?

Det finns gott om olika tyckare gällande försäkringsbolag på Flashback. Modernas försäkringar utgör inget undantag. En tråd vill varna för företaget men blir ifrågasatt av någon som har fått ersättning utan problem. 

Erbjuder Moderna hemförsäkring till studenter?

Ja, det finns en hemförsäkring för studenter som är framtagen för dig som studerar, bor ensam och har ett begränsat värde på dina ägodelar (upp till 100 000 kr). 

Hur säger man upp Moderna?

Kontakta kundservice för att få hjälp med uppsägning. 

Vad kostar hemförsäkring med Moderna?

Allt beror på vilken typ av försäkring du väljer och hur många tillägg du väljer. Får att få ett pris som gäller för dig kontakta kundservice.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *