Gäller hemförsäkring för min sambo?

Det är praxis att din sambo är medförsäkrad om ni lever tillsammans. Detta gäller framförallt om hen är bosatt och folkbokförd på samma adress, samt att ni delar hushåll. De flesta försäkringsbolag kräver dock att alla som omfattas av hemförsäkringen specifikt ska namnges i försäkringsbrevet.

När det handlar om begreppet sambo finns det några ytterligare saker att tänka på. En av dessa är själva storleken av försäkringsbeloppet, medan du även kan behöva se över omfattningen av skyddet när en till person läggs till i samma försäkring. Övriga skydd kan också bli aktuella, bland annat en livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, eller en barnförsäkring.

Hur du gör för att lägga till din sambo i hemförsäkringen

Trots att det kan se lite olika ut är det ungefär samma process som sker hos de olika försäkringsbolagen som Folksam, Hedvig, If, Trygg Hansa och Länsförsäkringar. Notera dock att det inte medför någon extra kostnad för att lägga till en annan person i din hemförsäkring.

Nedanstående steg sker när ni flyttar ihop:

  1. Du fyller i en ”medförsäkrad” blankett på försäkringsbolagets hemsida
  2. Denna skickas sedan in med kompletta uppgifter gällande dig och din sambo
  3. Försäkringen täcker nu det samlade värdet på era gemensamma ägodelar (Beloppet kan även justeras genom en kontakt med försäkringsbolaget)

Vid eventuell utflytt, eller när samboskapet avslutas gäller precis samma steg som ovan. I dessa fall meddelar du däremot att den medförsäkrade ska tas bort från hemförsäkringen.

Kontrollera om det behövs någon tilläggsförsäkring när ni blir sambon

Även om din hemförsäkring räckte till för dig kanske det kan krävas ändringar när en ytterligare person finns med i bilden. En av dessa är en allrisk eller drulleförsäkring, exempelvis om din sambo är slarvigare än vad du är. Sedan finns också utökade reseskydd som innefattar mer förmåner än det du får per automatik i hemförsäkringen.

Med en drulleförsäkring kan du få ersättning även om du skulle tappa din telefon i toaletten, eller när du spiller kaffe på en soffa. Ett extra reseskydd täcker i sin tur mer omfattande förseningar, men ger dig även ett avbeställningsskydd vid sjukdom.

Räcker lösöret i hemförsäkringen för två personer?

Något som ibland kan glömmas av är själva beloppet för lösöret. För vissa kan det vara tillräckligt med 100 000 kr för fast egendom, medan andra kan behöva skydd upp till 1,5 miljoner kr. Hur de olika försäkringsbolagen agerar skiljer sig också en aning, vissa inkluderar nämligen automatiskt ett högre försäkringsbelopp – medan andra låter sig själv bestämma värdet på dina saker.

Fördelen med högre försäkringsbelopp är att egendomen förmodligen täcks av hemförsäkringen, medan nackdelen är att den kan kosta hundratals kronor mer i månaden jämfört med om du själv skulle värdera ditt bohag. Ett råd är att räkna på saken och sätta ett försäkringsbelopp som är realistiskt.

Se upp för att inte bli underförsäkrad

När du blir sambo kan risken för underförsäkring öka. Dessa situationer framkommer när försäkringsbeloppet är för lågt sett till värdet av egendomen, något som kan leda till minskad ersättning. Har du försäkrat ditt hem för 300 000 kr trots att den är värd 600 000 kr får du endast tillbaka 50 % av värdet på det som blev stulet, detta då du bara har rätt till hälften av ersättningen. 

Vad gäller vid juridiska tvister?

En hemförsäkring gäller inte på samma sätt när du och din sambo hamnar i en tvist. I dessa fall kan nämligen inte försäkringen användas för att anlita en advokat, däremot kan det finnas undantagsregler kring gemensamma barn. Då gäller försäkringen så länge tvisten inträffar ett år efter en flytt.

Andra juridiska konsekvenser med samboskap är att den ena parten kan begära en bodelning när förhållandet tar slut. Då delas det lika på allt när det gäller gemensam egendom enligt sambolagen, förutom i de fall där det finns ett samboavtal. I denna kan parterna avsäga sig helar eller delar av bodelningsbestämmelserna.

Dessa avtal behöver inte heller registreras någonstans, utan gäller helt enkelt mellan två parter från och med att det upprättades. Själva samboskapet tar slut i lagens mening när de två personerna flyttar isär, när den ena av dem avlider, eller när en ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden via ett övertagande.

Samboskap vid dödsfall

Försäkringsbolagen måste själva kontrollera om deras kunder har avlidit. De behöver även meddela dödsboet och förmånstagaren att personen har varit försäkrad hos dem. Under 2015 upprättades en lag om detta, något som kan komma till användning om du inte skulle hitta försäkringsbrevet.

När den ena parten av ett samboskap dör ska den gemensamma hemförsäkringen avslutas, något som ofta sker per automatik. I vissa fall måste dock dödsboet sägas upp först, och då behöver även bouppteckningen avklaras innan försäkringen annulleras. Detta gäller framförallt i de fall där själva försäkringen tas i anspråk av dödsboet.

Tips för hemförsäkringar gällande dig och din sambo

En sak som kan vara bra att kontrollera är om ditt fackförbund har förmånliga försäkringar gällande samboskap. Hos Kommunal ingår till exempel en automatisk hemförsäkring, men även möjligheten att lägga till sambo och barn. Liknande fördelar kan finnas även hos andra fackförbund, så det kan vara klokt att hålla ögonen öppna.

Vanliga frågor och svar

Måste båda parter i ett samboskap ha en hemförsäkring?

Nej, du kan lägga till din sambo i din hemförsäkring genom att kontakta ditt försäkringsbolag – eller genom att skriva in hen som medförsäkrad. Det går även utmärkt att ringa deras kundtjänst, mejla eller chatta med personalen om du har frågor gällande gemensamma förråd, deras bästa försäkringspaket, och så vidare.

Kan man få ut två hemförsäkringar?

Ja, om båda personer har en egen hemförsäkring i samma bostad. Det kan däremot bli svårt att bevisa vilken egendom som hör till vilken part, men det är även därför som de flesta sambon väljer att ingå i samma hemförsäkring som medförsäkrad. 

Vem kan stå på din hemförsäkring?

Du, din sambo och dina barn kan normalt sett stå på samma hemförsäkring. Det blir däremot svårare att få med vänner då försäkringsbolagen brukar kräva att alla försäkrade personer ska vistas stadigvarande på adressen, samt vara folkbokförda där.

Hur många hemförsäkringar kan man ha?

Du kan ha flera stycken hos många olika försäkringsbolag. Detta ger dig däremot inte några speciella förmåner då förfarandet anses vara något som kallas för dubbelförsäkring. Som försäkringstagare kan du dock göra anspråk på hela ersättningskravet hos samtliga bolag, men du kan aldrig få ersättning två gånger för samma skada.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *